Workshops riktade till åldrar och föreställningar

Att undervisa är en viktig del i Teater Slávas kärnverksamhet. Teater Slávas metod utgår från att alla får chansen att prova, vara med och göra. Vi brukar vara många skådespelare som jobbar med klassen samtidigt, då kan vi skapa en energiström som är lätt att haka på. Den fysiska upplevelsen av att göra något annorlunda, nytt och kanske modigt tillsammans ger en erfarenhet till en grupp som kan ge nytt perspektiv på invanda roller och mönster.
När Teater Sláva kommer till skolan (eller ni kommer till teatern!) har vi kappsäcken full av sånger, teaterövningar, rytmer, instrument och berättelser! Skådespelarna är erfarna pedagoger och mångsidiga konstnärer som rest över hela världen och spelat för både stora och små. Vi lär genast ut sånger, barn och personal får öva sitt mod, röra på hela kroppen och samarbeta på ett lustfyllt sätt. Teater Slávas metod utgår från att ta hela människans kapacitet i anspråk. Eleverna får fantisera, andas, stå, gå, sjunga och dansa som skådespelare. Ett centralt tema i pedagogiken är mod, och vi utmanar alla att våga prova i en trygg atmosfär.
Workshops åldrar 4-6

Identifikation och jaget. Genom att härma och fantisera (det som barnen ändå alltid gör!) leker vi teater med barnen, genom sånger,
rytmer och rörelser kan vi hitta på sagor fulla av djur och känslor tillsammans med barnen.

Workshops åldrar 7-12

Jag och alla tillsammans. I låg och mellanstadiet fokuserar vi workshoparbetet kring temat mod. Att våga vara tydlig, att våga prova
något nytt. Även att låta andra få lyssna, att ge och ta plats i gruppen och att få uppleva gruppens samlade kraft. Skådespelarna bjuder på sig själva för att ge en rolig och energisk upplevelse som bejakar varje barn och hela gruppen! Sång, dans, mod-övningar blandas så att alla kan vara med.

Workshops åldrar 13-15

Temat för denna åldersgrupp är motstånd. Skådespelarna ger eleverna mycket kraft att göra tydliga val, att vara ”på” eller ”av”, säga Ja! eller Nej! Vi utmanar alla till att testa sina roller och invanda mönster och vara hänga på i sånger, rytmer och enkel akrobatik.

Workshops för estetgymnasium

I denna workshop bjuder Teater Sláva in gymnasiets esteter till några timmar fokuserat och roligt arbete som ger inblick i de redskap vi använder för att skapa fysisk teater. Vi blandar enkla, men ibland utmanande, fysiska övningar med röstteknik och sång. Tryggheten och kraften hämtar vi i gruppdynamiken. Workshopen vänder sig framför allt till esteter inom scenkonst, dvs. teater, musik och dans, och även blandade klasser. Teater Slávas aktörer är vana pedagoger, vi använder vår erfarenhet av ensemblespel på scenen till att inspirera utveckling av den egna kraften, motivera inför arbetet på scenen och främja sammanhållning. Våra grundläggande övningar är välbeprövade och kan tjäna som uppvärmning i klassens fortsatta arbete.

Målgrupp: Gymnasiet

Nedan presenteras workshops som hänger ihop med föreställningarna

Workshop till “Tänk om…”

I samband med att barnen ser föreställningen Tänk om finns möjlighet att prova den fysiska teaterns språk som alla förstår. Genom att använda kroppsspråk och enkla ”Följa John”-lekar kan vi tillsammans resa, hitta nya livsformer och utveckla ett nytt vokabulär. Alla får sjunga dansa och spela teater.
Läs mer om föreställningen “Tänk om…” här

Workshop till “Liten föreställning”

I samband med att barnen ser föreställningen ”Liten föreställning” finns möjlighet att träffa skådespelarna och prova att själv göra en gosedjurscirkus. Barnen tar med egna djur och skådespelarna regisserar nummer så att alla får visa sig på styva linan. Alla får sjunga, dansa och spela teater.
Läs mer om föreställningen “Liten föreställning” här

Workshop till "Någon kommer på besök"

I samband med att barnen ser föreställningen Någon kommer på besök finns möjlighet att tillsammans med skådespelarna att prova på att sjunga, dansa och leka med teaterövningar. Temat är havet och vänskap!
Läs mer om “Någon kommer på besök” här

Workshop till “Kalevalaskåpet”

I samband med att barnen ser föreställningen Kalevalaskåpet kan man även delta i en workshop tillsammans med skådespelarna. Barnen får lära sig en finsk folkvisa och göra trollerilekar och teaterövningar, man skapar även en ny saga tillsammans.
Läs mer om föreställningen “Kalevalaskåpet” här

Workshop till “Eldfågeln”

I samband med att barnen ser föreställningen Eldfågeln kan man få vara med och pröva scener ur föreställningen och teaterövningar, akrobatik, sånger och danser tillsammans med skådespelarna. I övningarna får man uppleva hur man gör varandra starka och att vara tydlig i sitt kroppsspråk.
Läs mer om föreställningen “Eldfågeln” här

Workshop till “Eviga Berg”

I samband med att barnen ser föreställningen Eviga Berg kan man delta i en workshop med tema Masker och roller. Vi visar teatermasker från olika länder och kulturer, provar att göra och använda enkla masker och diskuterar även de roller och masker man använder i livet. Alla får pröva sång dans och teaterövningar.
Läs mer om föreställningen “Eviga Berg” här

Workshop till “Pinocchio och guldbollen”

I samband med att barnen ser föreställningen Pinocchio och Guldbollen kan skådespelarna göra en workshop med barnen med tema kring drömmar och att vara en ”riktig människa”. Pjäsen tar upp ett antal moraliska och filosofiska dilemman som vi tar upp i den fysiska teaterform som Sláva specialiserat sig på. Alla får sjunga, dansa och spela teater!
Läs mer om föreställningen “Pinocchio och Guldbollen” här

Workshop till “Den fula ankungen”

I samband med att barnen ser föreställningen Den fula ankungen finns möjlighet att delta i en workshop tillsammans med skådespelarna. Vi visar en del av Teater Slávas verktygslåda, sång, rytmer, mod-och teaterövningar. Vi använder föreställningens centrala tema, ensamhet för att skapa dramatiska scener och analyserar komposition och kommunikation.
Läs mer om föreställningen “Den fula ankungen” här

Workshop till “Klang och jubel”

Klang och jubel, Teater Slávas interaktiva konsert för särskolan är en helhetsupplevelse för alla sinnen, delar av konserten öppnar upp för publikmedverkan. För den som önskar kan man följa upp konsertupplevelsen med en workshop där samma element återkommer vid ett senare tillfälle. Då får alla som vill i lugn och ro återknyta till upplevelsen av sidenfanorna, rytminstrumenten, sång och teaterövningar.
Läs mer om föreställningen “Klang och Jubel” här