SKAPANDE SKOLA

Teater Sláva är en fri grupp som arbetar i fysisk teater tradition. Vi använder både sång, musik, akrobatik, dans, berättande och gestaltning i våra föreställningar. Vi har föreställningar för publik i förskola och skola såväl som för vuxna, och turnérar både i Sverige och världen. Vi har en egen scen i Huddinge Centrum, en fast ensemble av erfarna medarbetar och Teater Sláva har funnits sedan tidigt nittiotal.

Själva gruppen Teater Sláva uppstod ur ett gymnasieprojekt och har en tydlig pedagogisk metodik. Skådespelarna är tränade i att ha studenter, som ett sätt att dela med sig av arbetet men också fördjupa sitt eget förhållande till konstformen. Teater Sláva har alltid delvis arbetat i svensk skola men även sökt upp pedagogiska situationer på resor runt om i världen, vid sidan om föreställningar och konserter.

Styrkan i vår pedagogik är hur vi omsätter våra sceniska verktyg i mötet med eleverna. Som skådespelare är vi tränade att rikta vår egen och ensemblens energi och åhörarnas uppmärksamhet så att man kan följa en ström. Då bjuder vi inte in tvekan utan ingjuter mod och lust i barn och personal att delta och våga pröva!

När Teater Sláva kommer till skolan (eller ni kommer till teatern!) har vi kappsäcken full av sånger, teaterövningar, rytmer, instrument och berättelser! Skådespelarna är erfarna pedagoger och mångsidiga konstnärer som rest över hela världen och spelat för både stora och små. Vi lär genast ut sånger, barn och personal får öva sitt mod, röra på hela kroppen och samarbeta på ett lustfyllt sätt. Teater Slávas metod utgår från att ta hela människans kapacitet i anspråk. Eleverna får fantisera, andas, stå, gå, sjunga och dansa som skådespelare. Ett centralt tema i pedagogiken är mod, och vi utmanar alla att våga prova i en trygg atmosfär.

Workshop åldrar 4-6

Identifikation och jaget. Genom att härma och fantisera (det som barnen ändå alltid gör!) leker vi teater med barnen, genom sånger,
rytmer och rörelser kan vi hitta på sagor fulla av djur och känslor tillsammans med barnen.

Workshop åldrar 7-12

Jag och alla tillsammans. I låg och mellanstadiet fokuserar vi workshoparbetet kring temat mod. Att våga vara tydlig, att våga prova något nytt. Även att låta andra få lyssna, att ge och ta plats i gruppen och att få uppleva gruppens samlade kraft. Skådespelarna bjuder på sig själva för att ge en rolig och energisk upplevelse som bejakar varje barn och hela gruppen! Sång, dans, mod-övningar blandas så att alla kan vara med.

Workshop åldrar 13-15

Temat för denna åldersgrupp är motstånd. Skådespelarna ger eleverna mycket kraft att göra tydliga val, att vara ”på” eller ”av”, säga
Ja! eller Nej! Vi utmanar alla till att testa sina roller och invanda mönster och vara hänga på i sånger, rytmer och enkel akrobatik.

Slávas workshops, pedagogiska projekt och föreställningar

 

 

  • Klang & Jubel med Workshop
  • Liten föreställning & Workshop
  • Pinoccio och Guldbollen & Workshop
  • Den fula Ankungen & Workshop
  • Någon kommer på besök & Worskhop
  • Eviga Berg & Workshop
  • Kalevalaskåpet & Workshop
  • Tänk om... & Workshop
  • Pusselteater med Workshops